Pogodne Przedszkole w Luboniu

Angielski

Język angielski - rok szkolny 2018/2019

English is easy

 

GWIAZDECZKI

Words: hello, goodbye, monkey, dog, cat , mouse, duck

Colours:  blue, red, yellow, green 

Numbers 1- 5 

Verb: Clap, stamp, jump, fly, run, walk, dance, sing a song, ride a bike, ride a horse

Songs: Make a circle, Hello yellow, What the Bobbin Up

W grupach najmłodszych:  gry - Memory games, Bingo ( animals)

Materiały pomocnicze - karty do gier autorskie.

 

WIETRZYKI

Words: cow, sheep, duck, train, car, bus, plane 

Colours:  pink, brown, white, black 

Verbs: sit down, stand up 

Wyrażenia:  I can hear… I can see… 

W grupach najmłodszych zajęcia tak organizuję, by na początku maksymalnie wykorzystać skupienie dzieci, a następnie zająć je typową zabawą, w której mogą utrwalać sobie przyswojoną wcześniej wiedzę. Powtarzam słowa i wyrażenia, które znają i nie wprowadzam, zbyt szybko, niczego innego, niż to co dzieci już poznały.

Wykorzystywane środki dydaktyczne do określonych zabaw:

Bingo - karty autorskie

Memory game - karty z zajęć dołączonych do podręcznika Przygoda z uśmiechem

Coloring dictation - materiały własne

Touch Yellow 

Body English 

 

 

 

 

ŚNIEŻYNKI I SŁONECZKA 

 

Words: hello, goodbye, hippo, monkey, dog, cat , happy, sad

 

Parts of house: wall, window, door, floor, chimney, ceiling

 

Verbs: clap, nod, stamp, walk, dance, jump, 

 

Part of body:  eyes, nose, ears, mouth, neck, feet, finger, chest

 

Wyrażenia: 

I can… , I’ve got… 

I like... I don't like

I see something...

 

Songs: Wheels on the bus, Color songs, I see something..., One little finger, Do you like..

 

Styczeń i luty: 

 

Words: farmyard, farmer, cow, sheep, duck, horse, hen, pig train, car, bus, plane, wheel 

( wild animals: ion, tiger, zebra, elephant, parrot)

 

 Colours: pink, brown, white, black, grey, silver, gold 

 

Verbs : hear, drive, move, walk, sit down, stand up, go, fly, run, swim, play, jump, dance, sing, ride a bike, ride a horse, eat, drink

 

Wyrażenia: I can see…, I can hear… 

 

Zabawy:

Who took the cookie? 

Walk around the circle  

I’m cold! I’m cold!

Five little monkey were jumping on the bed…

 

Poniższe informacje dotyczą grup dzieci starszych.

 

Strony: Macmillan ELT SpainCindy GamboneEnglish Language GamesJbrary, Oxford University Press ELT.

 

Materiały do zajęć pobieram też ze stron zrzeszających nauczycieli uczących angielskiego w przedszkolu: Głowa Pełna Pomysłów, Angielski w przedszkolu dla początkujących, Nauczyciele angielskiego.

 

Podczas zajęć opieram się na czterech głównych elementach, czyli Fours Methods:

 

1. WORDBOX – „skrzynka słówek” służy do eliminowania zapominania.

2.  GAMES

3.  SONGS

4.  STORY

 

 

 

Najwięcej czasu zajmują gry językowe:

 • Gra uwalnia od stresu przy pierwszych próbach budowania samodzielnych wypowiedzi
 • Gry inspirują do powtarzania poznanych struktur gramatycznych lub słownictwa
 • Kiedy  dziecko rozpoczyna grę, praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie
 • Przekazywane informacje, wskazówki, emocje – w naturalny sposób wykorzystywane w grze
 • Użycie gry językowej sprzyja nawiązywaniu relacji z pozostałymi słuchaczami w grupie, wzbudza zdrową rywalizację i zmusza wszystkich graczy do aktywności

 

Gry są poważnym wyzwaniem dla lektora, szczególne w grupach starszych dzieci. Wymagana jest dla nich dość zaawansowana wiedza z języka angielskiego - rozumienie ze słuchu jest tutaj istotne. Nie trudno zauważyć, żę dziecko rozumiejące polecenia nauczyciela szybko nabiera chęci do mówienia.

 

 

 

KROPELKI 

 

New words: pen, pencil, book, table, chair, bag, rubber, ruler

 

Numbers: 1-20

 

Instruments: violin, drum, guitar, piano 

 

Food:  vegetables - carrot, tomato, pepper, green peas, peanut, potato, parsley, dill, chive, cucumber, pumpkin, celery, onion , garlic, lettuce

 

fruit -  pineapple,  watermelon,  raspberry, banana,  apricot, lemon, cherry, pear, apple
blackberry, grapefruit, plum, strawberry, grapes, cherry

 

 

 

Wild animals - 

tiger, lion, octopus, shark, wolf,  hawk, eagle, bear, lynx, deer, bear, ant, bee, camel, eagle, fox, frog, giraffe, gorilla, penguin, polar bear, squirrel, tortle, panda, elk, lizard

 

Nowe  słówka wprowadzane są bardzo ostrożnie, gdyż zakres materiału był duży w pierwszych miesiącach, wszystko zależy jak grupa poradzi sobie z poszczególnymi partiami materiału.

 

Wyrażenia: 

I’ve got…. Have you got…? 

I see... I see somethings...

I like...    I don't like...

I can.... I can't...

 Songs: Rainbow children, London Bridge, Alphabet song, Baby shark.

Gry i zabawy - jak w przypadku Śnieżynek i Słoneczek, ale z większą liczbą słówek oraz wyrażeń i zwrotów stosowanych w dialogach.  Gra Bingo w trzech wariantach: animals -  20 słówek, verbs - 9 słówek, fruit - 20 słówek.

 

Dodatkowo:

Animals: cat, dog, cow, sheep, duck, horse, hen, pig

 

Vehicles: train, car, bus, plane, wheel 

 

Weather: it’s sunny, it’s windy, it’s raining, it’s snowing 

 

Verbs: hear, drive, move, walk, sit down, stand up, go, write, draw 

 

Wyrażenia: 

I can see…, I can hear… 

He has,… Thank  you

 

 Struktury gramatyczne – przez cały okres nauczania 

Hello! Good morning! 

What’s your name? My name is... 

How old are you? I am seven. 

How are you? I am fine. Thank you. 

What do/don’t you like? I like... I don’t like... 

Can you... I can... 

Who is it? This is my mother, father... 

What is your favourite colour? 

How many... 

Where are you from? 

 

Ogóle informacje o zajęciach: 

•dzieci są zachęcane do mówienia, ale nie są poprawiane; 

•dzieci wielokrotnie powtarzają wyrażenia, zwroty i słowa dla wyrobienia nawyków językowych; 

•dziecko nigdy nie jest przynaglane do wypowiedzi indywidualnej; 

•sprawność słuchania i mówienia stanowi cel lektoratu. 

 

Zajęcia zostały zaplanowane zgodnie z przerobionym materiałem w roku ubiegłym, dotyczy to przede wszystkim zakresu słownictwa.

 

 

                                                                                                     Iwona Kmiecik

Nawigacja
Grupy
Zajęcia dodatkowe
 • Angielski
 • Logopedia
 • Taniec
 • Akademia Reksia
 • Terminy Spotkań
 • Religia
 • Basen
© 2019 Pogodne Przedszkole w Luboniu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio