Pogodne Przedszkole w Luboniu

Angielski

! Nowy rok szkolny 2016/2017 !


Poniedziałek:

 

13.30 - 13.50 - Gwiazdeczki

13.50 - 14.10 - Wietrzyki

14.10 - 14.30 - Słoneczka                                       

14.30 - 15.00 - Śnieżynki

15.00 - 15.30 - Kropelki

 

Wtorek:

9.00 - 9.20 - Gwiazdeczki

9.20 – 9.40 - Wietrzyki

9.40 – 10.00 – Słoneczka                   

10.00 – 10.30 – Śnieżynki

10.30 - 11.00 - Kropelki

 

 

 

Język Angielski prowadzi Pani Beata Łakomy


CZEGO SIĘ UCZYMY... 

 

GWIAZDECZKI I WIETRZYKI 

LISTOPAD I GRUDZIEŃ  

Słówka: 

hello, goodbye, 

hippo, monkey, dog, cat , 

Colours: blue,red, yellow, green, 

Numbers 1- 5 

Clap, stamp, jump, nod, 

Christmas: Merry Christmas, present, angel, star, Christmas tree, bauble 

Wyrażenia: Where are you? I can …. 

 

STYCZEŃ I LUTY: 

Słówka: 

farmyard, cow, sheep, duck, 

train, car, bus, plane 

colours:  pink, brown, white, black 

hear, drive, move, walk, sit down, stand up 

Wyrażenia: I can hear… I can see… 

 

ŚNIEŻYNKI I SŁONECZKA 

LISTOPAD I GRUDZIEŃ 

Słówka: 

hello, goodbye, 

hippo, monkey, dog, cat , 

happy, sad, 

clap, nod, stamp, walk, dance, jump, 

face: eyes, nose, ears, mouth, 

Christmas: Merry Christmas, present, angel, star, Christmas tree, bauble 

Wyrażenia: 

I can… , I’ve got… 

 

STYCZEŃ I LUTY: 

Słówka: 

farmyard, farmer, cow, sheep, duck, horse, hen, pig 

train, car, bus, plane, wheel 

colours: pink, brown, white, black 

hear, drive, move, walk, sit down, stand up, go, 

Wyrażenia: I can see…, I can hear… 

 

KROPELKI 

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 

Słówka: 

pen, pencil, book, table, chair, bag, rubber, ruler, 

numbers: 1-10 

instruments: violin, drum, guitar, piano 

Christmas: Merry Christmas, present, angel, star, Christmas tree, bauble 

Wyrażenia: 

I’ve got…. Have you got…? 

 

STYCZEŃ/ LUTY 

farmyard, farmer,cat, dog, cow, sheep, duck, horse, hen, pig, 

train, car, bus, plane, wheel 

weather: it’s sunny, it’s windy, it’s raining, it’s snowing 

hear, drive, move, walk, sit down, stand up, go, write, draw, 

Wyrażenia: 

I can see…, I can hear… 

He has,… Thank you. 


Język angielski w przedszkolu opiera się na zintegrowanym nauczaniu 

Cel: uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie się z nim 

Przykład ilustracji integracji ( temat „Owoce”) – grupa najstarsza 

 

Struktury gramatyczne – przez cały okres nauczania 

Hello! Good morning! 

What’s your name? My name is... 

How old are you? I am seven. 

How are you? I am fine. Thank you. 

What do/don’t you like? I like... I don’t like... 

Can you... I can... 

Who is it? This is my mother, father... 

What is your favourite colour? 

How many... 

Where are you from? 

 

KROPELKI 

Grupy leksykalne: liczby ( do 100 grupa zaawansowana), kolory, zabawki, zwierzęta, części ciała, przybory szkolne, produkty żywnościowe, członkowie rodziny, dni tygodnia, pogoda, czynności zwiaząne z ruchem, środki transportu, rodzaje domów ( cottage, house, castle, palace), czasowniki ( to be, to have, modalny can ). 

 

SŁONECZKA 

Grupy leksykalne: liczby 1-20, kolory, zwierzęta, części ciała, produkty żywnościowe, pogoda, czynności związane z ruchem. 

Metody i sposoby pracy: gra bingo ( 4 podstawowe wersje ), przepytywanie z wcześniej poznanych słówek ( na podstawie flashcards ), prezentowanie słówek poprzez pomoce wizualne, bajki i historyjki ( Brown bear, What do you see?, In the forest ), nauka rymowanek (One potato- two potatoes, Ladybird, ladybird) i piosenek ( z płyty Songs for very youmg learnes ) , praca indywidualna ( karty pracy ), wprowadzanie nowego słownictwa przy okazji słuchania dialogów ( z płyty Hurray ). 

Sposoby indywidualizacji – okres cichy może trwać dłużej dla dzieci, które nie są jeszcze gotowe do mówienia. 

 

ŚNIEŻYNKI 

Grupy leksykalne: liczby 1-10, kolory, zwierzęta, części ciała, czynności związane z ruchem. 

Metody i sposoby pracy – zajęcia plastyczne ( art and craft ), praca projektowa (albumy ), gry i piosenki ( płyta Hurray, Super Songs, Angielski śpiewająco ), częste powtarzanie stałych wyrażeń, powtarzanie zdań za wzorem w wierszykach i ćwiczeniach rytmicznych ( chants ) 

Sposoby indywidualizacji – okres cichy może trwać dłużej dla dzieci, które nie są jeszcze gotowe do mówienia. 

 

GWIAZDECZKI I WIETRZYKI 

Grupy leksykalne: liczby 1-10, kolory, kolory ( orange, blue, yellow, black. white, red, green), zwierzęta ( mouse, dog, bear, rabbit, tiger, elephant, monkey, cat, giraffe, snake, cow, pig, horse ). 

 

Struktury gramatyczne. 

Rozumienie ze słuchu: Thank you, Stand up, Sit down, Hello, Bye, Sing a song, Quiet please, Give me. 

Metody i sposoby pracy – piosenki ( Hello Yellow, Good morning, Dolly is dancing ) , opowiadanie historyjek ( słówka do zapamiętania po angielsku zostają wprowadzone do tekstu), powtarzanie wielokrotne słówek ( drills ). 

 

Ogóle informacje o zajęciach: 

•dzieci są zachęcane do mówienia, ale nie są poprawiane; 

•dzieci wielokrotnie powtarzają wyrażenia, zwroty i słowa dla wyrobienia nawyków językowych; 

•dziecko nigdy nie jest przynaglane do wypowiedzi indywidualnej; 

•sprawność słuchania i mówienia stanowi cel lektoratu. 

Nawigacja
Grupy
Zajęcia dodatkowe
  • Angielski
  • Wietrzyki
  • Logopedia
  • Taniec
  • Akademia Reksia
  • Terminy Spotkań
  • Religia
  • Basen
© 2019 Pogodne Przedszkole w Luboniu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio