Pogodne Przedszkole w Luboniu

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo, od 24 maja 2018 r. od godz. 12:00 do 30 maja 2018 r. do godz. 15:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w następujących przedszkolach:

 • PRZEDSZKOLE NR 5,
 • PRZEDSZKOLE “U 7 KRASNOLUDKÓW” przy ul. Buczka 21D,
 • PRZEDSZKOLE “CZARODZIEJSKI OGRÓD” 
 • PRZEDSZKOLE "TĘCZOWA KRAINA"

oraz w oddziałach przedszkolnych:

 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3
 • oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

 

http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

4 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

od 4 czerwca 2018 r. od godz. 13:00 do 7 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 rodzice potwierdzają wole zapisu dziecka w przedszkolu;

11 czerwca 2018 r. godz. 13:00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego;

od 11 czerwca procedura odwoławcza


Informacja

 

Składania wniosków o przyjęcie do przedszkola

w godzinach 6.00 - 16.30 w sali "Gwiazdeczek".

 


ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) i art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się tenniny przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2018 roku.


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji

8 marca

14 marca (godz. 15:00)

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 marca

27 marca (do godz. 15:00)

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

16 kwietnia (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 kwietnia (godz. 13:00)

20 kwietnia (godz. 15:00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

26 kwietnia (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

26 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

24 maja (godz. 12:00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

24 maja

30 maja (godz. 15:00)

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

4 czerwca (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 czerwca (godz. 13:00)

7 czerwca (godz. 15:00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

11 czerwca (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 11 czerwca

Procedura odwoławcza

29 czerwca

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

 


Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

4 kwietnia (od godz. 8:00)

13 kwietnia (do godz. 15:30)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

20 kwietnia (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia (od godz. 13:00)

25 kwietnia (do godz. 15:30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

27 kwietnia (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

Od 27 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

11 maja (godz. 8:00)

18 maja (godz. 15:30)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

22 maja (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 maja (od godz. 13:00)

25 maja (do godz. 15:30)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane

28 maja (godz. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 30

maja

Procedura odwoławcza

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 16_2018 w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I-1

 

 

 

 

Nawigacja
Grupy
Zajęcia dodatkowe
 • Angielski
 • Wietrzyki
 • Logopedia
 • Taniec
 • Akademia Reksia
 • Terminy Spotkań
 • Religia
 • Basen
© 2018 Pogodne Przedszkole w Luboniu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio