Pogodne Przedszkole w Luboniu

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 24 stycznia 2020 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r.
poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Luboń na rok szkolny 2020/2021, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury
Urzędu Miasta Luboń.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2020 roku.
Burmistrz Miasta
Małgorzata Machalska

 

Zarządzenie - do pobrania

 


 


Nabór do przedszkoli publicznych

Informator dla Rodziców

 

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia.

 

Zarządzenie

Informator dla Rodziców


 


Nawigacja
 • Strona główna
 • Nasze Przedszkole
 • Kadra
 • Podziękowania
 • Planowane dni dyżuru
 • Płatności
 • Plan sal
 • Roczny plan pracy
 • Rekrutacja
 • Jadłospis
 • Dlaczego warto...?
 • Konta Bankowe
 • Rada Rodziców
 • Promocja Zdrowia
 • Programy
 • Dokumenty
 • RODO
 • BIP
 • Polityka Plików Cookies
 • Kontakt
Grupy
Zajęcia dodatkowe
 • Angielski
 • Taniec współczesny
 • Akademia Reksia
 • Spotkania z Terapeutą
 • Religia
 • Basen
 • Opieka logopedyczna
© 2020 Pogodne Przedszkole w Luboniu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykonanie: Compute Web Studio