Dla Niepodległej – uroczystości przedszkolne

Pogodne Przedszkolaki uczciły rocznicę odzyskania niepodległości w sposób bardzo uroczysty. Śnieżynki wystąpiły z przedstawieniem „Moja Niepodległa”, które obejrzała cała społeczność przedszkolna. Jak się okazało, pieśni patriotyczne i retrospekcje historyczne nie są tylko dla dorosłych odbiorców, ale odpowiednio przekazane i opowiedziane mogą być doświadczeniem najmłodszych. To historia uczy nas, że to co najważniejsze i najbardziej chwalebne przetrwa w tradycjach i legendach, zbuduje naszą tożsamość. A co przetrwało z listopadowych wydarzeń 1918 roku? Idea, że warto być odważnym, przysięgi coś znaczą, ofiary nie idą na marne, a silniejsi nie zawsze mają rację.

Iwona Kmiecik