Dzieci pracowały dla chorych

Przedszkolacy przez parę dni wykonywali prace plastyczne dla chorych przebywających w szpitalu w Ludwikowie. Będą służyły do ozdobienia pokoi i pomieszczeń szpitala. Prace zostaną przekazane Pani ordynator – dr Alicji Olejniczak.

Uczymy się empatii, wrażliwości, życzliwości i wspierania innych  w trudnych dla nich chwilach.