Kilka słów o terapii

Szanowni  Rodzice

Do terapii logopedycznej kwalifikują się zaburzenia, które zdążyły już wejść dziecku w nawyk. Im wcześniej ta terapia będzie podjęta tym łatwiej będzie błędne nawyki skorygować ( np. seplenienie międzyzębowe).

Wszelkiego rodzaju wady wymowy, w tym nieprawidłowa artykulacja głosek ( np. głoski [k, g] zastępowane głoskami [t, d], głoski dźwięczne zastępowane głoskami bezdźwięcznymi b-p, głoski szeregu szumiącego zastępowane głoskami syczącymi sz-s, cz-c, ż-z) oraz nieprawidłowe miejsce artykulacji głoski [r], czy słaba motoryka aparatu artykulacyjnego również są podstawą do zakwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną.

Dziecko 5 letnie może, ale nie musi wymawiać poprawnie głosek sz, ż, cz, dż. Jeżeli istnieją powody, dla których prawidłowa artykulacja tych głosek jest niemożliwa, np. brak pionizacji języka lub skrócone wędzidełko podjęzykowe, wówczas zostają Państwo poinformowani o konieczności konsultacji ze specjalistą. Jeżeli jednak budowa aparatu artykulacyjnego jest prawidłowa, to dajmy dzieciom czas na harmonijny rozwój mowy. Te dzieci nie są kwalifikowane na terapię logopedyczną.

Jeżeli Państwa dzieci uczęszczają na zajęcia logopedyczne lub posiadają opinie specjalistów w różnym zakresie rozwoju dziecka, to bardzo proszę o dostarczenie kserokopii do wychowawcy na mój adres mailowy: marysia.mainitz@gmail.com

Trzymanie się jednego planu pracy sprzyja widocznym postępom w terapii. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu mailowego.

                                                                                      Logopeda

                                                                                   Maria Mainitz