Literowy zawrót głowy

Celem zajęć jest:

  • Zapoznawanie dzieci poprzez zabawę z literami – małymi i wielkimi;
  • Doskonalenie umiejętności wyznaczania głoski w nagłosie i w wygłosie;
  • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej długich (4-5 sylabowych) wyrazów;
  • Nauka odnajdowania rymów;
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale cyfrowo-literowym;
  • Łączenie w pary takich samych zapisów wyrazowych, liter;
  • Rozpoznawanie niektórych zapisów globalnych;
  • Rozróżnianie trudnych liter (p-b-d-g)
  • wykonywanie szlaczków.

Poznanie liter jest niezbędne do nauki pisania i czytania. Warto wykorzystać naturalną ciekawość dzieci i chęć do zabawy by wprowadzić je w magiczny świat liter J

Kółko „Literowy zawrót głowy” odbywa się, w każdą środę o godzinie 16:30 do 17:00 w sali Słoneczek.

 

Patrycja Rożek