Logofigle

Prowadząca: Maria Mainitz

Dzień tygodnia: czwartek  15.30 – 16.00

Sala: Błyskawic

Zajęcia mają na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz poszerzenie słownictwa. Poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia lewopółkulowe, rozwijamy umiejętności językowe, ale przede wszystkim świetnie się bawimy!