Matematyka na wesoło

Zajęcia z „Matematyki na wesoło” odbywają się w każdy czwartek. Zajmujemy się na nich orientacją przestrzenną, rytmami, kształtowaniem umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania. Wspomagamy rozwój operacyjny rozumowania, którego celem jest przygotowanie dzieci do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej. Rozwijamy umiejętności mierzenia długości, klasyfikujemy, układamy i rozwiązujemy zadania arytmetyczne. Zapoznajemy dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzymy płyny. Następnym kręgiem tematycznym  są intuicje geometryczne, konstruujemy gry, zapisujemy czynności matematyczne znakami (<, >, =, +, -).

Nasze działania

Magiczne liczby

Pliki do pobrania Zadania 1Pobierz Zadania 2Pobierz