Moją Ojczyzną jest Polska

Moją Ojczyzną jest Polska

Z przedstawienia przygotowywanego na zakończenie roku:

Będę ci wierny Ojczyzno moja
Zawsze i wszędzie
Będę cię kochał Ojczyzno moja
Nawet w kłopotach i niedoli
Ojczyzno moja – Polsko

Fides et ratio

Biała - ostoja lojalności, pokory, szlachetności
czystości dążeń narodu polskiego, niepokalana
Czerwona - symbol majestatu władców, dostojności
męstwa, ognia, odwagi, makami usłana.

Fides et ratio