Muzyczka dla maluszka

Zajęcia muzyczne obejmować będą grę na instrumentach perkusyjnych ( drewnianych ), ruch przy muzyce, słuchanie oraz tworzenie muzyki. Zajęcia  mają więc na celu uwrażliwienie dzieci na dźwięki, które do nich docierają oraz na sam moment ich pojawiania się w czasie, czyli rytm.

Wykorzystam  koncepcje i zasady metody  Carla Orffa ( integracja muzyki, słowa i ruchu ). Orff założył, że muzyka pochodzi od słowa, dlatego zaleca, żeby już od najmłodszych lat dzieci rytmizowały proste słowa, starsze mogą rytmizować dłuższe zdania, przysłowia, wierszyki. Najlepiej, żeby dzieci same wymyślały rytm do zapoznanych słów, próbowały się zgodnie z tym rytmem poruszać,  a następnie przenosiły go na instrumenty.

Sala niebieska Wietrzyków

Prowadząca – Iwona Kmiecik

Czwartek i środa – 7.45 do 8.00

Nasze działania