Podziękowanie dla rodziców – zbiórka darów dla Domu Dziecka

W kwietniu i w maju trwała w przedszkolu zbiórka darów dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Dom Pamiątkowa” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Filarecka”.

„Dom Filarecka” i “Dom Pamiątkowa” są jednostkami organizacyjnymi Miasta Poznania i wykonują zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

„…zbiórka dobiegła końca i jestem mile zaskoczona ile dzieci przyniosło kosmetyków i słodyczy dla Domu Dziecka. Zostały wręczone z okazji Dnia Dziecka i w imieniu Dyrektora Placówki przekazuję serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom”.

Sandra Kaczmarek – organizator akcji