Polska moja Ojczyzna

Dzisiaj, ostatniego dnia kwietnia, rozmawialiśmy o naszej Ojczyźnie, oglądaliśmy film o symbolach narodowych i braliśmy udział w konkursie wiedzy o Polsce. Wszystko to z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Przebieg uroczystości:

  1. Każde z dzieci przyszło na salę gimnastyczną z samodzielnie wyciętym 1 sercem. Serca dzieci podpisywały swoim imieniem. Po wejściu na salę dzieci przyklejały je na dużym sercu, które utworzy naszą flagę.
  2. Projekcja krótkiego filmu o symbolach narodowych – „Polak Mały”.
  3. Konkurs patriotyczny – spośród dzieci wybierano 3 kandydatów, którzy zajmowali wyznaczone miejsca za stołem. Dzieci po kolei odpowiadały na pytania z zakresu wiedzy o Polsce.  Jeśli dziecko nie znało odpowiedzi mogło poprosić o wsparcie kolegów z grupy. Aby uzyskać dyplom dzieci musiały odpowiedzieć na 12 pytań.