Świat zwierząt

Kółko przyrodnicze „Świat zwierząt”

Kółko „Świat zwierząt” ma na celu propagowanie wiedzy odnośnie zwierząt, wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw oraz rozbudzenie ciekawości przyrodniczej.

Kółko jest skierowane do dzieci, które lubią zwierzęta oraz chcą chętnie dowiedzieć się  na ich temat różnych ciekawostek poprzez zabawę i naukę. Podczas zajęć dzieci dowiadują się, na czym polega metoda obserwacji w naukach przyrodniczych. Wcielają się w przyrodników i podejmują próbę obserwowania wybranych  zwierząt. Dzieci poznają ich zwyczaje. Biorą udział w zabawie ruchowej, pracach plastycznych. Dodatkowo wzbogacamy zajęcia o projekcję filmu, prezentację nagrań dźwiękowych, bajek edukacyjnych. Pod koniec zajęć odbywa się zabawa relaksacyjna.

 Prowadząca: Sandra Kaczmarek

Termin: czwartek, godzina 12:00

Nasze działania