Tajemnice naszego ciała

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób sprawdzić czy żyjemy. Dzieci poznały kilka sposobów by się tego dowiedzieć. Za pomocą balonika uczyliśmy w jaki sposób oddychamy. Dzieci zobaczyły jak wygląda człowiek z narządami wewnętrznymi oraz szkieletem kostnym. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie wśród Sopelków.