Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program ten to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Nasze przedszkole bierze udział w tym zamierzeniu; codziennie dzieci poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać o naturę i doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie. Specjalnie dla dzieci przygotowana została Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”z zadaniami i zabawami. Codziennie dzieci w przedszkolu ćwiczą i nabywają sprawności fizycznej, także na świeżym powietrzu.