RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie nazywana “RODO”). Dlatego też musimy zapoznać każdego użytkownika naszej strony internetowej z podstawowymi informacjami dotyczącymi nowych przepisów i stosowanych przez nas technologii związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zamykając to okno lub rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, wyrażasz zgodę na poniższe postanowienia oraz sposób używania plików cookies, zgodnie z poniższym opisem. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji, które opisują sposób używania plików cookies oraz ich wpływ na przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe postanowienia oraz sposób używania plików cookies, prosimy o opuszczenie strony internetowej. Pliki cookies mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu się w sieci czy adresie IP i służą zbieraniu danych o osobach odwiedzających stronę internetową. Pliki cookies służą ponadto zbieraniu anonimowych statystyk o przeglądania artykułów i produktów na naszej stronie internetowej. W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Pana(i) danych osobowych od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Proszę zapoznać się z nimi.

Podstawa i cel przetwarzania

 1. Państwa dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług z zakresu marketingu internetowego przez Administratora objętych zawartymi i obowiązującymi umowami.
 2. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.

Czas przetwarzania Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określny czas,
 2. okres przez jaki są świadczone usługi,
 3. okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 5. okres na jaki została udzielona zgoda.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenie usług),
 2. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 3. pośredniczenie w celu zawarcia lub realizacji umowy (świadczenia usług),
 4. archiwizacja,
 5. prowadzenia analiz i statystyk,
 6. udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
 7. gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Twoje uprawnienia Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych związanych z plikami cookies, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Administratorzy Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Luboniu, ul. Jana III Sobieskiego 65, Luboń 62-030, przedszkole1@onet.pl. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Sebastian Łabowski, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy