Promocja zdrowia

Nasze działania

Sport to nasza pasja

Obłoczki dwa razy w tygodniu ćwiczą w sali gimnastycznej. Wykorzystujemy wszystkie dostępne sprzęty …

Mamo, Tato – co Wy na to?

Przez cały kwiecień trwała w przedszkolu akcja promująca zdrowy styl życia. Najstarsze grupy otrzyma…

Zdrowo i sportowo

Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych. Zajęcia…

Zdrowie dają warzywa i zboża

W przedszkolu dzieci mogą zasadzić warzywa i kwiaty. Sieją też zboża, poznają budowę kwiatów, poznaj…

Bezpieczny kontakt ze zwierzętami

Wszystkie działania  podejmowane z dziećmi, aby były bezpieczne w każdym miejscu i czasie, umia…

Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc”

Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie. W ramach projektu, dzieci z grupy Słoneczek nabywają umie…