Promocja zdrowia

ULOTKA  DLA  RODZICÓW

PIERWSZA  POMOC  PRZEDMEDYCZNA  ABC dla dzieci

 Mamo, Tato jestem jeszcze mały, ale też mogę Wam pomóc w sytuacjiwypadku!

Dlatego też proszę Was o to byście:

  1. Przygotowali mi listę podstawowych informacji (imię, nazwisko,  adres, numery telefonów alarmowych, numery telefonów do Was, do     Babci…. itp.)  i powiesili tę listę w widocznym miejscu. Nauczyli mnie korzystać z telefonu. Poćwiczmy rozmowę z  pogotowiem, policją, strażą pożarną, żebym wiedział co mówić.
  2. Podczas opatrywania moich ran mówili mi to, co robicie, dzięki temu mniej się boję i utrwalam sobie kolejne czynności.
  3. Pomogli mi w nabywaniu prawidłowych nawyków: przechodźcie na zielonym świetle, na pasach, myjcie ręce przed posiłkiem, zawsze zapinajcie pasy!   Patrzę na Was i uczę się od Was!
  4. Umieścili plastry w stałym, dostępnym dla mnie miejscu, żebym przy małym skaleczeniu potrafił sam sobie pomóc.
  5. Powiedzieli mi, co mogę robić sam (np. przyklejenie plastra), a czego mi nie wolno robić samemu (np. zażywanie lekarstw).
  6. Pochowali wszelkie niebezpieczne substancje.
  7. Rozmawiali ze mną o ewentualnych skutkach moich niewłaściwych zachowań.
  8. Przypominali mi o właściwym zachowaniu w przedszkolu, w ogródku przedszkolnym i w domu. Ja to wiem, ale czasami zapominam.
  9. W miarę możliwości zachowali spokój w sytuacjach niebezpiecznych, wtedy i ja się mniej denerwuję.
  10. Czasami przypominali mi te zasady.

Nasze działania

Nie pal przy mnie, proszę

Celem projektu jest wykształcenie u dzieci świadomości, że palenie papierosów nie tylko szkodzi palą…

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program ten to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizow…