Kółko taneczne

Kółko taneczne

odbywać się będzie w każdy czwartek od godziny 16:00 do 16:30 w sali Słoneczek.

Celem głównym zajęć jest stymulowanie oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte są na naturalnej potrzebie ruchu, wyzwala radości i optymizmu. A poprzez wspólne zabawy muzyczno –ruchowe są doskonałą okazją do integracji grupy.

Serdecznie zapraszam

Beata Maciejewska