Eko – Przedszkolak

Kółko dla 5-latków, które dbają o środowisko i lubią zajęcia plastyczne.

 

Cele:
– wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska poprzez kształcenie nawyków ekologicznych,

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych,

– kreatywne i twórcze działania dzieci.

 

Dzień tygodnia – wtorek o 16.00  do 16.30  w sali Błyskawic.

Prowadząca – Izabela Skrzypczak 

Jesienne liście.

Tym razem z masy solnej tworzymy. Jesienne liście pięknie ozdobimy!

Jesienne pomoce dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne tworzymy. Dobrze się przy nich bawimy!