Rada Rodziców

W  roku szkolnym 2020/2021 skład Prezydium Rady Rodziców jest następujący:

p. Michał Szwacki – przewodniczący

p. Maria Firlik – zastępca przewodniczącego

p. Maria Klemenska – skarbnik

 

Informacja!

Na I zebraniu przedstawicieli trójek grupy – rodzice podjęli jednogłośną uchwałę o przeniesieniu składek z wspólnego konta na konta poszczególnych grup.

Od 1 września 2020 poszczególne grupy decydują o wysokości składki, przeznaczeniu i sposobie dysponowania funduszami grupy.

Na II zebraniu Rady Rodziców wszyscy skarbnicy otrzymali wszystkie fundusze zgromadzone we wrześniu na wspólnym koncie.