Rada Rodziców

W  roku szkolnym 2023/2024 skład Prezydium Rady Rodziców jest następujący:

p. Anna Nowicka – przewodniczący

p. Patrycja Nowak – zastępca przewodniczącego

p. Kinga Krawczyk – skarbnik

 

Informacja!

Na I zebraniu przedstawicieli trójek grupowych – rodzice podjęli jednogłośną uchwałę o zbieraniu składek – w wysokości 10 zł – na wspólne konto Rady Rodziców.

Od 1 września 2022 skarbnicy grupy zbierają ogólną składkę z przeznaczeniem na Radę Rodziców oraz składkę grupową.

Poszczególne grupy decydują o wysokości składki grupowej, przeznaczeniu i sposobie dysponowania funduszami grupy.

Przedstawiciele grupy na posiedzeniach Rady Rodziców decydują o przeznaczeniu i sposobie wydatkowania pieniędzy z funduszu Rady Rodziców.

 

Rachunek do wpłat składek na Radę Rodziców:

 

19 1240 1747 1111 0011 2299 5258

 

(na konto przelewy robią tylko skarbnicy).


Regulamin Rady Rodziców