Klub Małego Przyrodnika

Zajęcia Klubu Małego Przyrodnika są kontynuowane!

Poszerzamy na nich nasze przyrodnicze wiadomości o liczne ciekawostki dotyczące świata roślin i zwierząt. Bliska jest nam także sprawa ekologii. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się prace plastyczne, krótkie filmiki i zabawy ruchowe. Zajęcia w Klubie mają za zadanie odpowiedzieć na różne przyrodnicze pytania, pomóc zrozumieć istotę zjawisk i rozbudzić zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Zajęcia odbywają we wtorki.

Paulina Bartkowiak

Nasze działania