Dlaczego warto…?

Osiem sal dydaktycznych, po cztery na piętrze, wydzielone wejścia i wnęki szatniowe do każdej z sal, wyposażenie sal w sanitariaty i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, odrębna sala do ćwiczeń gimnastycznych, pokój dla logopedy i pedagoga, archiwum, pomieszczenie do wypoczynku – to tylko niektóre zalety nowego budynku Przedszkola nr 1 przy ulicy Sobieskiego.

Najważniejszym założeniem dla budynku jest stworzenie prostego i czytelnego układu, który spełnia nie tylko wymogi funkcjonalności, ale także energooszczędności. Z tego powodu główna elewacja zwrócona jest w stronę południową, od „zimnej” strony północnej zamontowano małą liczbę okien, a wentylacja mechaniczna działa z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła.

Budynek  otwiera się na terenowe tarasy i zieleń. Oszczędna bryła dobrze wpisuje się w otaczający krajobraz, a delikatne zaokrąglenia narożników i zastosowanie akcentów kolorystycznych czyni ją przyjazną otoczeniu, przede wszystkim dzieciom.Ważne są duże płaszczyzny przeszkleń budynku mające bez wątpienia wpływ na ciepły i przestronny charakter wnętrz.W obrębie inwestycji znajdują się też stojaki dla rowerów, ławki i urządzenia rekreacyjne na placu zabaw, kosze na odpady komunalne oraz miejsce do przechowywania wózków i fotelików samochodowych.

Blok kuchenny został zlokalizowany na parterze budynku, z dogodnym dostępem od strony dojazdu gospodarczego. Posiłki dostarczane są na piętro przy wykorzystaniu windy  kuchennej, a na każdej kondygnacji zaprojektowano zmywalnię z miejscem do mycia wózków transportowych, termosów i talerzy.

Budynek nadaje się do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.To z myślą o nich zaprojektowano strefy wejściowe i pomieszczenia sanitarne oraz zadbano, żeby na drogach komunikacji nie było progów. Na działce wydzielone są także specjalne miejsca postojowe.

Osiem sal dydaktycznych (po cztery na piętrze) zajmuje południową stronę budynku. Do każdej sali prowadzi osobne dojście z wydzieloną wnęką szatniową, co ułatwia przygotowanie dzieci do wyjścia na plac zabaw. Sale wyposażone są także w sanitariaty (wyposażone w umywalki, ustępy i brodziki) oraz pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do magazynowania zabawek i leżaków. Dodatkowe dwie sale zlokalizowano po stronie wschodniej zapewniając im odpowiednie doświetlenie światłem dziennym. Na parterze, w sąsiedztwie wejścia głównego zaprojektowano dodatkowo salę do ćwiczeń gimnastyki z możliwością występów.

W przestrzeni szatniowo-rekreacyjnej, częściowo w salach dydaktycznych oraz w pomieszczeniach administracyjnych, znajduje się sufit akustyczny z płyt z wełny drzewnej wiązanej magnezytem o strukturze włóknistej i wymiarach 120×60 cm. Kolor naturalny beżowy – struktura super-fine.

W każdej sali – fototapeta o różnej tematyce ( morze, dżungla, kosmos itp.).

Zastosowanie ograniczonych, wysmakowanych środków wyrazu, adekwatnych dla projektowanej funkcji czyni budynek zapamiętywanym i charakterystycznym dla okolicy punktem odniesienia w przestrzeni. Budynek bardzo dobrze wpisuje się na działce. Powierzchnia zabudowy jest stosunkowo niewielka, dzięki temu pozostaje wystarczająca ilość terenu do wykorzystania na cele rekreacyjne. Układ komunikacyjny jest czytelny i porządkuje przestrzeń na działce pomiędzy dwoma budynkami. Oszczędna, prostopadłościenna bryła dobrze wpisuje się w otaczający modernistyczny krajobraz, a delikatne zaokrąglenie narożników i zastosowanie akcentów kolorystycznych czyni ją nowoczesną i przyjazną otoczeniu, a przede wszystkim dzieciom. Dodatkowym akcentem podkreślającym strefę wejściową jest podcień na froncie budynku, stanowiący jednocześnie zacienienie dla okien sali ruchowej. Na równi z budynkiem ważny jest otaczający krajobraz, jego wnikanie do wnętrza poprzez duże płaszczyzny przeszkleń, powiązanie z otoczeniem poprzez tarasy na poziomie terenu.

Zastosowano układ korytarzowy budynku, w którym główny ciąg zlokalizowany jest w środkowym trakcie konstrukcyjnym i umożliwia to łatwy dostęp do pomieszczeń. Dzięki takiemu układowi, mimo bogatej funkcji, wszystkie pomieszczenia znajdują się w niewielkiej odległości względem siebie. Usprawniona jest również ewakuacja z budynku i skrócone długości dojść ewakuacyjnych. Wejście główne znajduje się w elewacji zachodniej budynku – od strony placu manewrowego połączonego z dojściem pieszym. W holu głównym znajdują się szatnie dla dzieci i sanitariaty pracownicze oraz dla niepełnosprawnych. Hol połączony jest przeszkloną witryną z komunikacją pionową budynku, która realizowana jest jedną obudowaną klatką schodową z wyjściem ewakuacyjnym bezpośrednio na zewnątrz i windą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osobne przestrzenie komunikacji obsługują blok administracyjny i blok kuchenny połączony z wyjściem na zewnątrz, stanowiącym drogę dostaw do kuchni i ewakuację z budynku. Dodatkowe wyjście zaprojektowano w elewacji wschodniej, połączone z częścią rekreacyjną – placami zabaw.

W sąsiedztwie bloku kuchennego zlokalizowano śmietnik wbudowany w bryłę budynku oraz pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodniczy i naprawczy z dostępem z zewnątrz. W przestrzeni pod schodami wygospodarowano miejsce do przechowywania wózków i fotelików samochodowych.

Klapy oddymiające, oddymiająco-wentylacyjne oraz drzwi napowietrzające wymagają do swojego prawidłowego działania podłączenia do urządzeń sterujących ich otwieraniem i zamykaniem. Komplet tych urządzeń stanowi system sterowania oddymianiem lub oddymianiem i wentylacją. Szczegóły zgodnie z branżą elektryczną.

Układ N1-W1 wentylować będzie sale zajęć i pomieszczenia administracyjne w obiekcie. Układ N1-W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, zlokalizowaną na antresoli technicznej. Centrala ta całorocznie uzdatnia powietrze zewnętrzne w ilościach higienicznych oraz dostarcza świeże powietrze ogrzane lub ochłodzone do pomieszczeń. Jako źródło chłodu założono agregat skraplający – klimatyzację.

Zaprojektowano instalację ogrzewania podłogowego w oparciu o technologię rur PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną umożliwiającą montaż rurociągów w płycie fundamentowej.

Na klatce schodowej na najwyższej kondygnacji zaprojektowano system grawitacyjnego oddymiania i usuwania dymu. System zbudowany jest w oparciu o dedykowaną zintegrowaną centralę oddymiania, ręczne przyciski oddymiania, konwencjonalne czujki optyczne dymu oraz przyciski przewietrzania.  Centrala sterowania oddymianiem COD służy do uruchomienia siłownika okna oddymiania i drzwi napowietrzania na podstawie sygnału alarmowego z czujek lub ręcznych przycisków oddymiania.  Na parterze jest siłownik ramieniowy, którego zadaniem jest otwarcie podczas alarmu drzwi wejściowych zewnętrznych. System posiada również funkcję przewietrzania klatki schodowej.

Projekt zawiera instalację wideofonową umożliwiającą weryfikację wizyjną i audio osób wchodzących do budynku. Instalacja obejmuje:

  • wejście główne do budynku – panel wywołania z min 5 przyciskami, wykazem pomieszczeń oraz kamerą kolorową,
  • wideounifony w salach,

centralka portierska w sekretariacie. Przy ww. wejściach znajduje się montaż paneli wywołania zainstalowanych pod tynkiem wyposażonym w daszek przeciwdeszczowy. Projektowana instalacja systemów oparta jest na magistrali wykorzystywanej do transmisji audio i wideo.

W każdej sali znajduje się panel odbiorczy wideo i audio z możliwością otwarcia drzwi. W sekretariacie – panel odbiorczy wideo i audio w postaci nabiurkowej z możliwością otwarcia każdych drzwi.