Pedagodzy specjalni

Pedagog Specjalny

Naszym zadaniem jest:

 • Stworzenie dla wszystkich przedszkolaków warunków pozwalających na aktywny udział w życiu naszego przedszkola
 • Współpraca z wychowawcami poszczególnych grup, dziećmi i ich rodzicami
 • Współpraca z zespołem do spraw pedagogiczno-psychologicznych w opracowywaniu i realizacji zadań/zaleceń zawartych w indywidualnych programach dzieci

Podczas wspólnych zajęć grupowych i indywidualnych będziemy:

 • Rozwijać umiejętności dzieci m.in. z zakresu sfery fizycznej, społecznej, emocjonalnej
 • Rozwijać szczególne uzdolnienia dzieci, które można już dostrzec w wieku przedszkolnym
 • Rozwijać funkcje słuchowe, m.in. podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem elementów aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss
 • Wspomagać rozwój psychoruchowy poprzez wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg M. Bogdanowicz
 • Doskonalić motorykę małą i umiejętności grafomotoryczne podczas zajęć popołudniowych z wykorzystaniem elementów terapii ręki
 • Promować zdrowy styl życia, m.in. uczestnicząc w akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci podczas porannych spotkań przy bibliotece przedszkolnej „Czytanie przed śniadaniem”
 • Promować aktywny tryb życia, przy „uśpionych ekranach” tabletów, komputerów, telefonów, uczestnicząc w programie „Re@lnie Odpowiedzialni”

 

Godziny pracy pedagogów specjalnych:

Izabela Skrzypczak

Poniedziałek 7:00-7:30

Wtorek 11:30-12:00

Środa 8:15-11:30

Piątek 11:45-12:00 / 16:00-17:00

 

Patrycja Rożek

Poniedziałek 6:30 – 7:00 / 12:00 – 13:00

Wtorek 11:00 – 12:00

Środa 11:00 – 12:00

Czwartek 12:00 – 13:00

Piątek 12:00 – 13:00

 

Zainteresowane osoby zapraszamy także w godzinach dostępności nauczyciela:

Izabela Skrzypczak – poniedziałek 6:00-7:00

Patrycja Rożek –  czwartek 6:30 – 7:00 oraz piątek 6:30 – 7:00

Nasze działania:

Warsztaty sensoryczne

Ich głównym celem jest rozwijanie dziecięcej kreatywności, poprzez różnego rodzaju zadania, angażują…