Plan sal

SOPELKI

poniedziałek

6:00-7:00 – sala Gwiazdeczek

wtorek

6:00-7:00 – sala Gwiazdeczek

środa

16:00 -16:30 – sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 – sala Błyskawice

czwartek

6:00 -6:30 – sala Śnieżynek

6: 30 -7:30 – sala Błyskawice

piątek

6 :00  -7:00 – sala Błyskawice

16: 30 -17 – sala Kropelek

 

OBŁOCZKI 

poniedziałek

6:00 – 6:30 – sala Gwiazdeczek

6:30 – 7:30 – sala Śnieżynek

16:00 – 16:30 – sala Śnieżynek

16: 30 – 17 – sala Sopelek

wtorek

6:00 – 7:00 – sala Gwiazdeczek

6:30 – 7:30 – sala Śnieżynek

16: 00 – 16:30 – sala Kropelek

16: 30 – 17 – sala Sopelek

środa

6:00 – 7:30 – sala Śnieżynek

16: 00 – 16:30 – sala Kropelek

16: 30 – 17 – sala Błyskawic

czwartek

6:00 – 7:30 – sala Śnieżynek

16: 30 – 17 – sala Sopelek

piątek

6:00 – 7:00 – sala Błyskawic

7:00 – 7:30 – sala Śnieżynek

16:00 – 16:30 – sala Śnieżynek

16: 30 – 17 – sala Kropelek

 

ŚNIEŻYNKI

poniedziałek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-6:30- sala Kropelek

16:00 -16:30 -sala Kropelek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

16:00 -16:30 – sala Kropelek

16: 30 -17 – sala Błyskawic

czwartek

16:00 – 16:30 – sala Obłoczki

16: 30 -17 – sala Sopelek

piątek

6:00 – 6:30 – sala Błyskawice

6:30 – 7:00 – sala Słoneczek

16: 30 – 17 – sala Kropelek

 

KROPELKI

poniedziałek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

16:00-16:30- sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-7:00- sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:30 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -7:30 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

piątek

6:00 – 7:00 -sala Błyskawic

 

SŁONECZKA

poniedziałek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

6:30-7:00- sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

6:30-7:00- sala Kropelek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:30 -sala Śnieżynek

15: 00 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -7:00 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

piątek

6:00 -6:30 -sala Błyskawic

16:00 -16:30 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Kropelek

 

GWIAZDECZKI

poniedziałek

16:00-16:30- sala Błyskawice

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:30 -sala Sopelek

16: 30 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -7:30 -sala Sopelek

16: 30 -17 -sala Sopelek

piątek

6:00 -7:00 -sala Błyskawic

16:00 -16:30 -sala Błyskawic

16: 30 -17 -sala Kropelek

 

Przychodzenie dzieci

 

poniedziałek

6:00 – sala Gwiazdeczek

6:30 – sala Śnieżynek

7:00 – wszystkie oprócz Obłoczków ( są w Śnieżynkach)

wtorek

6:00- sala Gwiazdeczek

6:30- sala Śnieżynek, Kropelek

7:00 -wszystkie oprócz Obłoczków ( są w Śnieżynkach)

środa

6:00  -sala Śnieżynek, Sopelek

6:30 -sala Kropelek, Słoneczek

7:00 -wszystkie

czwartek

6:00 -sala Śnieżynek

6: 30 –  sala Kropelek, Błyskawic

7:00 -wszystkie oprócz Obłoczków ( są w Śnieżynkach) i Sopelek ( są w Sali Błyskawic)

piątek

6:00 -sala Błyskawic, Wietrzyków

6:30- sala Słoneczek

7:00 -wszystkie oprócz Obłoczków ( są w Śnieżynkach)

 

Rozchodzenie dzieci

 

poniedziałek

16:00-16:30- sala Śnieżynek, Błyskawic

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

16: 00 -16:30 -sala Kropelek, Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

15-17 -Słoneczka w Sali Błyskawic

16: 00 -16:30 -sala Kropelek, Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Błyskawic

czwartek

16:00 -16:30 -sala Kropelek, Gwiazdeczek, Obłoczków, Błyskawic

16: 30 -17 -sala Sopelek, Wietrzyki

piątek

16:00 -16:30 -sala Śnieżynek, Sopelek, Błyskawic

16: 30 -17 -sala Kropelek

 

WIETRZYKI

poniedziałek

6:00-7:00- sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-7:00- sala Gwiazdeczek

16: 00 -16:30 -sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:00 -sala Sopelek

16: 00 -16:30 -sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -6:30 -sala Śnieżynek

6:30 -7:00 -sala Błyskawic

piątek

16:00 -16:30 -sala Sopelek

16: 30 -17 -sala Kropelek