Plan sal

SOPELKI

poniedziałek

6:00-7:00 – sala Gwiazdeczek

wtorek

6:00-7:00 – sala Gwiazdeczek

środa

16:00 -16:30 – sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 – sala Błyskawice

czwartek

6:00 -6:30 – sala Śnieżynek

6: 30 -7:30 – sala Błyskawice

piątek

6 :00  -7:00 – sala Błyskawice

16: 30 -17 – sala Kropelek

 

OBŁOCZKI 

poniedziałek

6:00 – 6:30 – sala Gwiazdeczek

6:30 – 7:30 – sala Śnieżynek

16:00 – 16:30 – sala Śnieżynek

16: 30 – 17 – sala Sopelek

wtorek

6:00 – 7:00 – sala Gwiazdeczek

6:30 – 7:30 – sala Śnieżynek

16: 00 – 16:30 – sala Kropelek

16: 30 – 17 – sala Sopelek

środa

6:00 – 7:30 – sala Śnieżynek

16: 00 – 16:30 – sala Kropelek

16: 30 – 17 – sala Błyskawic

czwartek

6:00 – 7:30 – sala Śnieżynek

16: 30 – 17 – sala Sopelek

piątek

6:00 – 7:00 – sala Błyskawic

7:00 – 7:30 – sala Śnieżynek

16:00 – 16:30 – sala Śnieżynek

16: 30 – 17 – sala Kropelek

 

ŚNIEŻYNKI

poniedziałek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-6:30- sala Kropelek

16:00 -16:30 -sala Kropelek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

16:00 -16:30 – sala Kropelek

16: 30 -17 – sala Błyskawic

czwartek

16:00 – 16:30 – sala Obłoczki

16: 30 -17 – sala Sopelek

piątek

6:00 – 6:30 – sala Błyskawice

6:30 – 7:00 – sala Słoneczek

16: 30 – 17 – sala Kropelek

 

KROPELKI

poniedziałek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

16:00-16:30- sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-7:00- sala Gwiazdeczek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:30 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -7:30 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

piątek

6:00 – 7:00 -sala Błyskawic

 

SŁONECZKA

poniedziałek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

6:30-7:00- sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

6:00-6:30- sala Gwiazdeczek

6:30-7:00- sala Kropelek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:30 -sala Śnieżynek

15: 00 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -7:00 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Sopelek

piątek

6:00 -6:30 -sala Błyskawic

16:00 -16:30 -sala Śnieżynek

16: 30 -17 -sala Kropelek

 

GWIAZDECZKI

poniedziałek

16:00-16:30- sala Błyskawice

16: 30 -17 -sala Sopelek

wtorek

16: 30 -17 -sala Sopelek

środa

6:00 -7:30 -sala Sopelek

16: 30 -17 -sala Błyskawic

czwartek

6:00 -7:30 -sala Sopelek

16: 30 -17 -sala Sopelek

piątek

6:00 -7:00 -sala Błyskawic

16:00 -16:30 -sala Błyskawic

16: 30 -17 -sala Kropelek


PONIEDZIAŁEK

Przyprowadzamy dzieci :

od 6:00 sala Gwiazdeczek  ( wszystkie dzieci)

od 7:00 sala Śnieżynek (dzieci z Słoneczek), Kropelek, Obłoczków

od 7:00 sala Wietrzyków ( dzieci z Sopelek)

od 7:30 sala Błyskawic

od 8:00 sala Sopelek

od 8:00 sala Słoneczek

 

Rozchodzenie dzieci:

do 16:00 Gwiazdeczki ( przechodzą do sali Wietrzyków)

do 16:00 Sopelki, Błyskawice (przechodzą do sali Wietrzyków)

do 16:00 Słoneczka ( dzieci przechodzą do Kropelek)

do 16:30 Śnieżynki, Kropelki, Obłoczki

do 17:00 Wietrzyki


WTOREK

Przyprowadzamy dzieci :

od 6:00 sala Gwiazdeczek  (wszystkie dzieci)

od 6:30 sala Obłoczków (dzieci z piętra)

od 7:00 sala Kropelek, Śnieżynek (dzieci ze Słoneczek), Wietrzyków (dzieci z  Sopelek), Błyskawic

od 8:00 Sopelek

od 8:00 Słoneczka

 

Rozchodzenie dzieci:

do 16:00 Gwiazdeczki, Sopelki , Błyskawice (do sali Wietrzyków)

do 16: 00 Słoneczka (dzieci do sali Kropelek)

do 16:30 Wietrzyki,  Śnieżynki, Obłoczki (wszystkie dzieci przechodzą do sali Kropelek)

do 17:00 Kropelki


ŚRODA

Przyprowadzamy dzieci :

od 6:00 sala Gwiazdeczek  (wszystkie dzieci)

od 6:30 sala Obłoczków (dzieci z piętra)

od 7:00 sala Kropelek, Śnieżynek (dzieci z sali Słoneczek), Wietrzyków( dzieci z Sopelek)

od 7:30 sala Błyskawic

od 8:00 sala Sopelek

od 8:00 sala Słoneczek

 

Rozchodzenie dzieci:

do 15:30 Gwiazdeczki (do sali Wietrzyków)

do 16:00 Sopelki , Błyskawice (do sali Wietrzyków)

do 16:00 Słoneczka (przechodzą do sali Kropelek)

do 16:30 Śnieżynki, Obłoczki (do sali Kropelek)

do 17:00 Kropelki

do 17:00 Wietrzyki


Czwartek

Przyprowadzamy do sal:

od 6:00 – Gwiazdeczki (wszystkie dzieci)

od 6:30 – Obłoczki (dzieci z piętra)

od 7:00 – Śnieżynki, Kropelki, Wietrzyki (dzieci z Sopelek)

od 7:30 – Błyskawice

od 8:00 – Sopelki

od 8:00 Słoneczka

 

Rozchodzenie dzieci:

do 16:00 Gwiazdeczki, Sopelki, Błyskawice (do sali Wietrzyków)

do 16:00 Słoneczka (do sali Śnieżynek)

do 16:30 Obłoczki (dzieci do Śnieżynek), Kropelki (dzieci do Słoneczek)

do 17:00 Śnieżynki

do 17:00 Wietrzyki


Piątek

Przyprowadzamy dzieci:

od 6:00 – Gwiazdeczki (wszystkie dzieci)

od 6:30 – Śnieżynki (dzieci z piętra)

od 7:00 – Obłoczki, Kropelki, Słoneczka, Wietrzyki (dzieci z Sopelek)

od 7:30 – Błyskawice

od 8:00 – Sopelki

od 8:00 Słoneczka

 

Rozchodzenie dzieci:

do 15:30 Gwiazdeczki (dzieci do Wietrzyków)

do 16:00 Sopelki i Błyskawice (dzieci do Wietrzyków)

do 16:00 Słoneczka (do sali Kropelek)

do 16:30 Wietrzyki (Wietrzyki, Gwiazdeczki do sali Kropelek), (Błyskawice i Sopelki do sali Śnieżynek)

 do 17:00 Słoneczka, Kropelki, Śnieżynki