Każde dziecko to potrafi

Każde dziecko to potrafi

Koło plastyczne przeznaczone jest dla dzieci 5 i 6 letnich. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 16: 30 do 17: 00 w sali grupy Słoneczek.

Rozwijanie twórczości plastycznej pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny. Stwarza możliwość wielorakich doświadczeń. Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych.

Zapraszam

 Patrycja Rożek