Religia

Zajęcia z wychowania religijnego odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut, a zerówki po 30 minut. Dzieci poznają podstawowe prawdy wiary przez zabawę, piosenki, prace plastyczne, kolorowanie tematycznych rysunków oraz opowieści biblijne. Starsze grupy biorą udział w rekolekcjach szkolnych. Uczymy się także podstawowych modlitw: od znaku krzyża, Aniele Stróżu, Zdrowaś Maryjo przez modlitwy własnymi słowami. Dzieci poznają Pismo Świete jako słowa Boga oraz zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

Dziecko:

  • opowiada o poszczególnych elementach przyrody jako darach Boga,
  • dziękuje Bogu za Jego dary i uwielbia Go słowami, gestami,
  • wyjaśnia, dlaczego Bóg dał człowiekowi piękny świat,
  • wskazuje na dary Boże jako motyw modlitwy uwielbienia i dziękczynienia,
  • wyjaśnia, w jaki sposób może okazywać szacunek rodzicom i innym członkom rodziny,
  • wyraża słowem, gestem, piosenką radość z życia w rodzinie oraz spotykania się z koleżankami i kolegami,
  • pamięta o spotkaniu z dobrym Bogiem w modlitwie.

Dziękuję wam Kochani Rodzice, że razem prowadzimy Wasze skarby do Pana Boga.

                                                                                             Helena Piątek

  Grupa      czwartek  piątek
Wietrzyki  11.30 – 12.00
Sala gimnastyczna 8.00-8.55
10.15 – 10.45
Gwiazdeczki  10.00 – 10.1510.00 – 10.15
Sopelki  10.45 – 11.0010.45 – 11.00
Błyskawice  11.00 – 11.1511.00 – 11.15
Śnieżynki  11.15 – 11.3011.15 – 11.30
Kropelki  9.45 – 10.009.45 – 10.00
Słoneczka  9.30 – 9.459.30 – 9.45
Obłoczki  10.15 – 10.4511.30 – 12.00

Wychowawcy  zapewniają opiekę dzieciom, które nie uczęszczają na religię – organizując zajęcia np. w sali gimnastycznej, na dworze , na korytarzu, w gabinecie logopedy….