Religia

Zajęcia z wychowania religijnego odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut, a zerówki po 30 minut. Dzieci poznają podstawowe prawdy wiary przez zabawę, piosenki, prace plastyczne, kolorowanie tematycznych rysunków oraz opowieści biblijne. Starsze grupy biorą udział w rekolekcjach szkolnych. Uczymy się także podstawowych modlitw: od znaku krzyża, Aniele Stróżu, Zdrowaś Maryjo przez modlitwy własnymi słowami. Dzieci poznają Pismo Świete jako słowa Boga oraz zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

Dziecko:

 

  • opowiada o poszczególnych elementach przyrody jako darach Boga,
  • dziękuje Bogu za Jego dary i uwielbia Go słowami, gestami,
  • wyjaśnia, dlaczego Bóg dał człowiekowi piękny świat,
  • wskazuje na dary Boże jako motyw modlitwy uwielbienia i dziękczynienia,
  • wyjaśnia, w jaki sposób może okazywać szacunek rodzicom i innym członkom rodziny,
  • wyraża słowem, gestem, piosenką radość z życia w rodzinie oraz spotykania się z koleżankami i kolegami,
  • pamięta o spotkaniu z dobrym Bogiem w modlitwie.

 

Dziękuję wam Kochani Rodzice, że razem prowadzimy Wasze skarby do Pana Boga.

                                                                                             Helena Piątek

Religia  2022 / 2023

 Grupa

 czwartek

 piątek

Wietrzyki

10.30-10.45

10.30-10.45

Gwiazdeczki

10.45-11.00

12.30 – 12.45

Sopelki

11.00 -11.30

11.00 -11.30

Błyskawice

11.30 -12.00

11.30 -12.00

Śnieżynki

9.45 – 10.00

12.00 -12.15

Kropelki

10.15 -10.30

10.45 -11.00

Słoneczka

10.00 – 10.15

12.45 – 13.00

Obłoczki

9.30 – 9.45

12.15 – 12.30

 

Wychowawcy  zapewniają opiekę dzieciom, które nie uczęszczają na religię – organizując zajęcia np. w sali gimnastycznej, na dworze , na korytarzu, w gabinecie logopedy….

 

 
 

Nasze działania

Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia

Sopelki i Błyskawice robiły kalendarz adwentowy z słodkościami i zadaniami. Słoneczka, Śnieżynki, Wi…