Religia

Zajęcia z wychowania religijnego odbywają się dwa razy w tygodniu po 15 minut, a zerówki po 30 minut. Dzieci poznają podstawowe prawdy wiary przez zabawę, piosenki, prace plastyczne, kolorowanie tematycznych rysunków oraz opowieści biblijne. Starsze grupy biorą udział w rekolekcjach szkolnych. Uczymy się także podstawowych modlitw: od znaku krzyża, Aniele Stróżu, Zdrowaś Maryjo przez modlitwy własnymi słowami. Dzieci poznają Pismo Świete jako słowa Boga oraz zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

Dziecko:

 

  • opowiada o poszczególnych elementach przyrody jako darach Boga,
  • dziękuje Bogu za Jego dary i uwielbia Go słowami, gestami,
  • wyjaśnia, dlaczego Bóg dał człowiekowi piękny świat,
  • wskazuje na dary Boże jako motyw modlitwy uwielbienia i dziękczynienia,
  • wyjaśnia, w jaki sposób może okazywać szacunek rodzicom i innym członkom rodziny,
  • wyraża słowem, gestem, piosenką radość z życia w rodzinie oraz spotykania się z koleżankami i kolegami,
  • pamięta o spotkaniu z dobrym Bogiem w modlitwie.

 

Dziękuję wam Kochani Rodzice, że razem prowadzimy Wasze skarby do Pana Boga.

                                                                                             Helena Piątek

 

  Grupa       czwartek   piątek
Wietrzyki   11.30 – 12.00
Sala gimnastyczna 8.00-8.55
10.15 – 10.45
Gwiazdeczki   10.00 – 10.15 10.00 – 10.15
Sopelki   10.45 – 11.00 10.45 – 11.00
Błyskawice   11.00 – 11.15 11.00 – 11.15
Śnieżynki   11.15 – 11.30 11.15 – 11.30
Kropelki   9.45 – 10.00 9.45 – 10.00
Słoneczka   9.30 – 9.45 9.30 – 9.45
Obłoczki   10.15 – 10.45 11.30 – 12.00

 

Wychowawcy  zapewniają opiekę dzieciom, które nie uczęszczają na religię – organizując zajęcia np. w sali gimnastycznej, na dworze , na korytarzu, w gabinecie logopedy….

 

 
 

Nasze działania