BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Przedszkole nr 1 w Luboniu

Jana III Sobieskiego 65 A

62-030 Luboń

sekretariat: tel. (61) 8130102

e-mail: przedszkole1@onet.pl

adres skrytki epuap ESP: /Przedszkole1Lubon/SkrytkaESP

 

 

Status prawny:
 

Przedszkole  nr 1  jest placówką  publiczną i działa na podstawie

  • Uchwał  Rady Miasta Luboń
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
  • aktów wykonawczych do ww. ustaw
  • Statutu Przedszkola  nr 1  w Luboniu,
  • zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  • zarządzeń Burmistrza Miasta Luboń,
  • zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
  • planu pracy Przedszkola,
  • regulaminów.

 

Organem prowadzącym Przedszkole  jest Miasto Luboń.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.