Akademia Reksia

Zajęcia zapewniają przede wszystkim:

 

  • Poprawę koordynacji ruchowej i utrzymania prawidłowej masy ciała;
  • Prawidłowy rozwój tkanek układu mięśniowo-szkieletowego, układu krążenia oraz układu oddechowego;
  • Rozwijanie inteligencji ruchowej i interpersonalnej dziecka;
  • Nabywanie nawyków aktywnego i zdrowego trybu życia;
  • Zdobywanie nawyków dobrej postawy;
  • Umiejętność pracy w grupie.

Zajęcia obejmują:

 

  • Zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego;
  • Indywidualne podejście dla każdego dziecka;
  • Uczestnictwo w Turniejach Sportowych;
  • Trening pokazowy dla dzieci i rodziców.

 

Wtorek

Czwartek

Śnieżynki

13.15 – 13.45

Słoneczka

13.30 – 14.00

Sopelki

13.45 – 14.15

Obłoczki

14.00 – 14.30

Błyskawice

14.15 – 14.45

Wietrzyki

14.30 -15.00

Gwiazdeczki

14.45 – 15.15

Kropelki

15.00 – 15.30