Akademia Reksia

Zajęcia zapewniają przede wszystkim:

 

  • Poprawę koordynacji ruchowej i utrzymania prawidłowej masy ciała;
  • Prawidłowy rozwój tkanek układu mięśniowo-szkieletowego, układu krążenia oraz układu oddechowego;
  • Rozwijanie inteligencji ruchowej i interpersonalnej dziecka;
  • Nabywanie nawyków aktywnego i zdrowego trybu życia;
  • Zdobywanie nawyków dobrej postawy;
  • Umiejętność pracy w grupie.

Zajęcia obejmują:

 

  • Zabawy i zajęcia ruchowe z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu sportowego;
  • Indywidualne podejście dla każdego dziecka;
  • Uczestnictwo w Turniejach Sportowych;
  • Trening pokazowy dla dzieci i rodziców.

 

Wtorek Czwartek

Wietrzyki

13.30 – 14.00

Obłoczki

13.30 – 14.00

Gwiazdeczki

14.00 – 14.30

Kropelki

14.00 – 14.30

Śnieżynki

14.30 -15.00

Słoneczka

14.30 -15.00

Sopelki

15.00 – 15.30

Błyskawice

15.00 – 15.30

Nauczyciel przyprowadza i odprowadza dzieci do sali gimnastycznej.

Na początku zajęć sprawdza obecność dzieci w dziennikach dodatkowych.

Podczas zajęć w razie potrzeby pomaga w opiece nad dziećmi.