Język angielski – zajęcia dodatkowe

Nasze działania

Życzenia – Wishes

Życzenia - Wishes(2)Pobierz

Holiday

HolidaysPobierz

Maths – ćwiczenia dla starszaków

Maths-ćwiczenia-dla-starszakówPobierz

Materiały 08.06

FruitPobierz PicnicPobierz

Formy gramatyczne cz. 2

Formy gramatyczne cz. 2Pobierz

Formy gramatyczne cz. 1

Formy gramatyczne cz. 1Pobierz

Język angielski  2020 / 2021

Grupa

 środa  czwartek

Wietrzyki

10.15 – 10.45

9.30 – 10.00

Gwiazdeczki

10.00 – 10.15

11.00 – 11.15

Sopelki

9.30 – 9.45

10.15 – 10.30

Błyskawice

9.15 – 9.30

10.30 -10.45

Śnieżynki

9.00 – 9.15

10.45 – 11.00

Kropelki

10.45 – 11.00

11.15 -11.30

Słoneczka

9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

Obłoczki

 

11.00 – 11.30

Sala gimnastyczna 8.00 – 9.00

11.30 – 12.00

 

 

Zakres materiału z języka angielskiego dla dzieci z Pogodnego Przedszkola

Projekt edukacyjny opracowany zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

 

Śnieżynki, Sopelki i Błyskawice

Words: hello, goodbye, monkey, dog, cat , mouse, duck

Colours:  blue, red, yellow, green

Numbers 1- 5

Verb: Clap, stamp, jump, fly, run, walk, dance, sing a song, ride a bike, ride a horse

Songs: Make a circle, Hello yellow, What the Bobbin Up

W grupach najmłodszych:  gry – Memory games, Bingo ( animals)

Materiały pomocnicze – karty do gier autorskie.

 

Gwiazdeczki, Wietrzyki, Kropelki

Words: cow, sheep, duck, train, car, bus, plane

Colours:  pink, brown, white, black

Verbs: sit down, stand up

Wyrażenia:  I can hear… I can see…

W grupach najmłodszych zajęcia tak organizuję, by na początku maksymalnie wykorzystać skupienie dzieci, a następnie zająć je typową zabawą, w której mogą utrwalać sobie przyswojoną wcześniej wiedzę. Powtarzam słowa i wyrażenia, które znają i nie wprowadzam, zbyt szybko, nowych partii materiału.

Wykorzystywane środki dydaktyczne do określonych zabaw:

Bingo – karty autorskie

Memory game – karty z zajęć dołączonych do podręcznika Przygoda z uśmiechem

Coloring dictation – materiały własne

Touch Yellow

Body English

 

 Obłoczki  i Słoneczka 

 Words: hello, goodbye, hippo, monkey, dog, cat , happy, sad

Parts of house: wall, window, door, floor, chimney, ceiling

Verbs: clap, nod, stamp, walk, dance, jump,

Part of body:  eyes, nose, ears, mouth, neck, feet, finger, chest

 

Wyrażenia: 

I can… , I’ve got…

I like… I don’t like

I see something…

 

Od lektorki: Nie jestem w stanie podać Państwu wyczerpującej listy słówek i wyrażeń, gdyż podczas zajęć wprowadzam je w zależności od ogólnej wiedzy dzieci i ich zaangażowania. Lista wyżej jest niepełna, zazwyczaj słownictwa jest więcej.

 Songs: Wheels on the bus, Color songs, I see something…, One little finger, Do you like..

 

Styczeń i luty powtórzenia w zakresie: 

 Words: farmyard, farmer, cow, sheep, duck, horse, hen, pig train, car, bus, plane, wheel

(wild animals: ion, tiger, zebra, elephant, parrot)

Colours: pink, brown, white, black, grey, silver, gold

Verbs : hear, drive, move, walk, sit down, stand up, go, fly, run, swim, play, jump, dance, sing, ride a bike, ride a horse, eat, drink

Wyrażenia: I can see…, I can hear…

Zabawy:

Who took the cookie?

Walk around the circle

I’m cold! I’m cold!

Five little monkey were jumping on the bed…

 

Poniższe informacje dotyczą grup dzieci starszych.

 Strony: Macmillan ELT SpainCindy GamboneEnglish Language GamesJbrary, Oxford University Press ELT.

 

Materiały do zajęć pobieram też ze stron zrzeszających nauczycieli uczących angielskiego w przedszkolu: Głowa Pełna Pomysłów, Angielski w przedszkolu dla początkujących, Nauczyciele angielskiego.

 

Podczas zajęć opieram się na czterech głównych elementach, czyli Fours Methods:

 

  1. WORDBOX– „skrzynka słówek” służy do eliminowania zapominania.
  2. GAMES
  3.  SONGS
  4.  STORY

 

Najwięcej czasu zajmują gry językowe:

  1. Gra uwalnia od stresu przy pierwszych próbach budowania samodzielnych wypowiedzi.
  2. Gry inspirują do powtarzania poznanych struktur gramatycznych lub słownictwa.
  3. Kiedy  dziecko rozpoczyna grę, praktyczne użycie języka staje się naturalnym elementem interakcji z innymi słuchaczami w grupie.
  4. Przekazywane informacje, wskazówki, emocje – w naturalny sposób wykorzystywane w grze.
  5. Użycie gry językowej sprzyja nawiązywaniu relacji z pozostałymi słuchaczami w grupie, wzbudza zdrową rywalizację i zmusza wszystkich graczy do aktywności.

 

Gry są poważnym wyzwaniem dla lektora, szczególne w grupach starszych dzieci. Wymagana jest dla nich dość zaawansowana wiedza z języka angielskiego – rozumienie ze słuchu jest tutaj istotne. Nie trudno zauważyć, żę dziecko rozumiejące polecenia nauczyciela szybko nabiera chęci do mówienia.

 

Materiał dodatkowy:

 Things: pen, pencil, book, table, chair, bag, rubber, ruler

 Numbers: 1-20

 Instruments: violin, drum, guitar, piano

Food:  vegetables – carrot, tomato, pepper, green peas, peanut, potato, parsley, dill, chive, cucumber, pumpkin, celery, onion , garlic, lettuce

fruit:  pineapple,  watermelon,  raspberry, banana,  apricot, lemon, cherry, pear, apple, blackberry, grapefruit, plum, strawberry, grapes, cherry

 

Wild animals – tiger, lion, octopus, shark, wolf,  hawk, eagle, bear, lynx, deer, bear, ant, bee, camel, eagle, fox, frog, giraffe, gorilla, penguin, polar bear, squirrel, tortle, panda, elk, lizard

 

Nowe  słówka wprowadzane są bardzo ostrożnie, gdyż zakres materiału jest spory w pierwszych miesiącach, wszystko zależy jak grupa poradzi sobie z poszczególnymi partiami materiału.

 

Wyrażenia: 

I’ve got…. Have you got…?

I see… I see somethings…

I like…    I don’t like…

I can…. I can’t…

Songs: Rainbow children, London Bridge, Alphabet song, Baby shark.

 

Struktury gramatyczne – przez cały okres nauczania – dla wszystkich dzieci:

Hello! Good morning!

What’s your name? My name is…

How old are you? I am seven.

How are you? I am fine. Thank you.

What do/don’t you like? I like… I don’t like…

Can you… I can…

Who is it? This is my mother, father…

What is your favouritecolour?

How many…

Where are you from?

 

Ogóle informacje o zajęciach: 

dzieci są zachęcane do mówienia, ale nie są poprawiane

dzieci wielokrotnie powtarzają wyrażenia, zwroty i słowa dla wyrobienia nawyków językowych

dziecko nigdy nie jest przynaglane do wypowiedzi indywidualnej

sprawność słuchania i mówienia stanowi cel lektoratu.

Iwona Kmiecik